Inloggen

lees ook dit

Wachtwoord vergeten?
Afdrukken E-mail
Verkoopvoorwaarden en Huisregels.
 
Wat mag ter verkoop aangeboden worden op Craftsonline:

-Ieder door de gebruiker met de hand gemaakt item.

-Hobby-materialen of materialen die gebruikt kunnen worden om handgemaakte items te vervaardigen. Deze items dienen in de categorie ‘materialen’ geplaatst te worden.

-Workshops en cursussen op het gebied van het met de hand vervaardigen van (kunst-) voorwerpen. Deze items dienen in de catergorie ‘workshops’ geplaatst te worden.

 

Bovenstaande geldt met uitzondering van het volgende:

Er mogen in de advertentie geen vermeldingen/verwijzingen worden gemaakt naar eigen webshops, noch in de beschrijving, noch in de foto of het plaatje.

De volgende zaken mogen NIET ter verkoop aangeboden worden op Craftsonline, ook al zijn zij met de hand vervaardigd:

Alcohol, tabak, drugs, items met pornografische inhoud (tenzij het gaat om een kunstuiting met ‘functioneel naakt’), wapens, onroerend goed, motorvoertuigen.

Craftsonline behoudt zich het recht voor om dergelijke items met onmiddellijke ingang te verwijderen.

 

Gedragsregels betreffende items, geplaatst door en/of activiteiten, voltrokken door gebruikers  op Craftsonline:

Items en/of gedragingen op Craftsonline mogen niet bezijden de waarheid, inaccuraat of misleidend zijn, frauduleuze zaken betreffen of betrekking hebben op de verkoop van illegale of gestolen zaken, inbreuk maken op copyright, patent, trademark of andere (individuele) eigendomsrechten van welke derde partij dan ook, indruisen tegen de Gebruikersvoorwaarden van Craftsonline of tegen enig onderdeel van de Nederlandse wetgeving.

 

Lidmaatschap:

De diensten die Craftsonline biedt, zijn toegankelijk voor iedereen, die volgens de Nederlandse wetgeving gerechtigd is om een verkoop of aankoop te doen. Minderjarigen kunnen slechts van de diensten van Craftsonline gebruikmaken onder supervisie van een van de ouders of een andere wettelijke vertegenwoordiger.

 

Gebruik van uw wachtwoord: de gebruiker van Craftsonline is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar wachtwoord en voor elke eventuele schade, die voortvloeit uit het gebrek hieraan. Gebruik van uw wachtwoord door een ander dient U onmiddellijk aan Craftsonline te melden. De gebruiker gaat ermee accoord dat Craftsonline onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk en/of aansprakelijk kan worden gehouden voor elke schade, ontstaan door misbruik van uw wachtwoord, door welke oorzaak ook.

 

Account-informatie: de gebruiker van Craftsonline verplicht zich, om de door hem/haar opgegeven account-informatie, waaronder zijn/haar email-adres, te allen tijde up-to-date te houden.

Craftsonline behoudt zich het recht voor, haar diensten te weigeren aan tijdelijk of voorgoed opgeschorte gebruikersaccounts.

Tevens behoudt Craftsonline zich het recht voor, om inactieve of niet-bevestigde accounts te verwijderen. Craftsonline behoudt zich het recht voor om haar diensten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, op ieder moment.

  

   Craftsonline behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Verkoopvoorwaarden, de Huisregels, of ieder ander aspect betreffende de werkwijze en/of inhoud van Craftsonline, te wijzigen, of haar diensten te beëindigen. Indien de Verkoopvoorwaarden en/of Huisregels door Craftsonline gewijzigd of aangepast worden, zal Craftsonline haar gebruikers hiervan middels een email, verzonden aan het in uw account opgegeven email-adres, op de hoogte stellen.

 

NieuwsBriefOntvang HTML?

Gesponsorde Links

Oggi Jewels